[Stelling

'Het is gedaan met de online reactiemogelijkheid bij nieuwsmedia. Eens / oneens'

Stelling - foto Tom Kellerhuis

TOM KELLERHUIS

Hoofdredacteur HP/De Tijd

DEELS EENS EN DEELS ONEENS

'Hoewel we als opiniemedium van een goede discussie houden, merkten we dat de reactiemogelijkheid op onze site verpest werd door een klein groepje reaguurders die zich liever anoniem liet gelden. Op een gegeven moment gingen de reacties niet meer over het artikel in kwestie. De anonieme accounts gingen elkaar liever te lijf dan hun inhoudelijke opinie te leveren over het stuk. Toen hebben we bij redactioneel besluit de reactiemogelijkheden op onze site gesloten. We hebben wel onze lezers aangespoord om andere sociale media als Twitter en Facebook te gebruiken als discussiemedia voor een inhoudelijk debat en ons via die weg te voorzien van opmerkingen of tips. Een goed nieuwsmedium kan niet zonder feedback van zijn lezers, maar moet ook niet geterroriseerd worden door een kleine groep die niet uit is op een inhoudelijke discussie. Dat gebeurt nu alleen niet op onze eigen site, maar wel via de pagina’s onder onze merkparaplu.’

Stelling - Pijl terug Paulus

Terug[Stelling - Tom Kellerhuis

Loading ...