Stelling

[Stelling - juni16 - achtergrond - hand

Innovatie

is van

levensbelang

Eens of oneens?

En wat vind jij? Doe mee aan de Poll.

Stelling - Pijl Paulus

Paulus Veltman

Stelling - Pijl Eric Ariens

Eric Ariens

Stelling - Pijl Hille van der Kaa

Hille van der Kaa

Stelling - Pijl  - Alexander Pleijter

Alexander 

Pleijter

Stelling - Pijl _ Elger van der Wel

Elger van der Wel

DNB - Stelling: Innovatie is van levensbelang.

Loading ...