Cover - Logo

Editie 2 • juni  2016

CASPER

SIKKEMA

is met

VICE

de hype

allang

voorbij

 

>

VIRTUAL REALITY

Een nieuwe 

dimensie voor

de journalistiek

 

>

 

 

 

 

  

STELLING:

ROBOTS VERVANGEN
DE JOURNALIST
  

DOE DE POLL!

 

>

 

  

HOOFD-
REDACTEUR

KEK MAMA,

SARA

VAN GORP:

'ELKE
PAGINA

IS EEN
CADEAU'

 

 

>

 

 

 

 

 

 

 

 

>

 

[DR] e-zine met o.a.: Sara van Gorp zet met Kek Mama in op humor | Christiaan Ruesink maakt transfer van AD naar VI | Casper Sikkema is met Vice de hype al lang voorbij

Loading ...