[CaseInspectie van het Onderwijs doet 
een 
boekje open over [De Redactie]

Visie - Pijl


De Inspectie van het Onderwijs is een van de vaste opdrachtgevers van [De Redactie]. In 2009 werd voor het eerst een beroep gedaan op [De Redactie]. Dit leidde tot een intensieve samenwerking, die vandaag de dag nog steeds voortduurt.

Suzette van den Heuvel is de contactpersoon voor de inspectie en [De Redactie]. De inspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Suzette van den Heuvel is sinds januari 2015 communicatiemedewerker bij het team Communicatie. Ze houdt zich bezig met de communicatie binnen de sectoren voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs


Case - IvO- Suzette van den heuvel

en hoger onderwijs. Hiervoor verzorgt zij bijvoorbeeld de nieuwsberichten voor de website. Op corporate niveau maakt zij de nieuwsberichten voor intranet. Suzette is tevens een van de contactpersonen van de inspectie voor de accountmanager van [De Redactie]. 'Ik heb eigenlijk alleen maar goede ervaringen met [De Redactie]. Dienstverlening staat duidelijk hoog in het vaandel. Er wordt altijd meteen en correct op een aanvraag gereageerd. Vooral het contact met de accountmanagers, Alwin de Gruijl en Wendy Hofman, ervaar ik als zeer positief. Inmiddels weten Alwin en Wendy precies wat we nodig hebben voor elke opdracht die wij uitzetten, en leveren zij steeds de redacteur die deze klus kan klaren.'

[Case - beeld redacteur

Politiek beladen teksten vragen ervaren kandidaat

De opdrachten van de Inspectie van het Onderwijs variëren van het redigeren van omvangrijke rapporten en het schrijven van een bondige samenvatting tot het redigeren van nieuwsbriefteksten en het overzetten van rapporten in een huisstijlformat. Ook het bijwonen en verslag doen van interne bijeenkomsten is een aantal keer uitbesteed aan een kandidaat van [De Redactie].

Dat maakt de inspectie een interessante opdrachtgever. 'Vooral het redigeren van rapporten is een discipline die een bepaald soort redacteur vereist. Vaak zijn dit behoorlijk omvangrijke documenten, met taaie tekstpassages. Bovendien gaat het vaak om tekst met een politieke lading, die discreet moet worden behandeld. Wanneer een kandidaat onervaren is of het lastig vindt om met dergelijke ambtelijke teksten om te gaan, dan kan dat voor wrijving zorgen. [De Redactie] voelt dat feilloos aan en zet steeds de juiste persoon op de klus. Wij hebben er vervolgens bijna geen omkijken meer naar en kunnen ervan uitgaan dat het resultaat goed is. We vragen niet per se om een vaste redacteur, maar merken dat het wel zo efficiënt werkt als iemand al ervaring met onze organisatie of overheidsteksten in het algemeen heeft. [De Redactie] houdt duidelijk rekening met deze wens.'

Case - sept2015 - foto taboo topics

Ook een tevreden klant worden?

De Inspectie van het Onderwijs is een van de opdrachtgevers die regelmatig een beroep doen op redacteuren van [De Redactie], net als onder meer de Belastingdienst, Fontys Hogescholen en Espria. Heeft u professionele content nodig, bijvoorbeeld voor een website, brochure, advertorial of nieuwsbrief? Zoekt u iemand die uw rapport of jaarverslag goed en snel kan redigeren? [De Redactie] ondersteunt u bij zowel terugkerende producties als incidentele schrijfopdrachten.

 

Voor meer informatie: 0299-653 853 of info@deredactie.nl. 

Tekst: Marsha Bakker

Inspectie van het Onderwijs doet een boekje open over [De Redactie]

Loading ...